Danmark: Lavemissionszoner i Danmark er strammere og påvirker nu varevogne

De 5 danske byer med LEZ'er har strammet deres emissionskrav og påvirker nu også varevogne

Zoner med lav emission i de 5 byer i Aalborg, Århus, København (København), Frederiksberg og Odense har længe kun påvirket lastbiler. Fra 1. juli 2020 påvirker de også varevogne. Emissionskravene for lastbiler er også strammet.

For yderligere information se vores Danske bysider.


London
Paris
Antwerpen
Amsterdam
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Portal udviklet med støtte fra