Eksempler på nogle af de data, vi kan levere, inkluderer et 'Online Dashboard', der giver et overblik over dataene, eller Resuméer af adgangsregler, f.eks. Zoner med lave emissioner eller Nulemissionszoner (ZEZ på by- og landsplan). Se eksemplerne nedenfor (bemærk, dataene i eksemplet ovenfor er ikke opdateret).

Vi kan også give vores data på dine online kort, som vi har på vores UVAR-kort.

Ud over de bedre kendte nationale incitamenter til elbiler er der tusindvis af regionale og lokale incitamenter. Disse incitamenter inkluderer tilskud eller omkostningsreduktioner såvel som ikke-kontante incitamenter, såsom præferentiel parkering eller trafikveje eller adgang til nulemissionszoner. Vi kan give oplysninger om disse, hvis det ønskes.

Alle oplysninger og formater nedenfor er copyright Sadler Consultants Europe GmbH.

 ZEZ-oversigtstabel:

 

© Sadler Consultants Europe GmbH 

Dashboard:

Oversigt over zone med lav emission:

 

 

Portal udviklet med støtte fra
 
Abonner på nyhedsbrev